Furnizor de cercetare:

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
Institutul de Cercetări in Chimie „ Raluca Ripan”

Adresa: Cluj Napoca, str M. Kogălniceanu nr. 1,
Cod postal 400084,
cod fiscal 4305849,
cont bancar IBAN: RO75TREZ21620F332000XXXX,
Trezoreria Cluj Napoca,

Reprezentată prin RECTOR Acad. Prof. Dr. Ioan Aurel POP  

 

Responsabil proiect:

Dr.ing. Ana Balea – CSIII,

Tel 0264-580165;
Fax: 0264- 420441,
e-Mail: ana.balea@ubbcluj.ro