Titlul Proiectului: SOLUŢIE NUTRITIVĂ ŞI DE STIMULARE PENTRU ALBINE

Acronim: APISTIMBEES

Auroritatea contractanta:

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII     

Program: P2 - Cresterea competitivitătii economiei românesti prin CDI
Subprogramul 2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare
Cecuri de inovare (CI)

Rezumat

Tema propusa are o importanta deosebita pentru comunitatea apicultorilor din Romania si nu numai. Scaderea efectiva a pontei matcii duce la scaderea populatiei de albine in intreaga lume, cu efect asupra culturilor agricole si a ecosistemelor datorita lipsei polenizarii. Un studiu facut de catre agentul economic in randul membrilor din Asociatia Apicultorilor din Transilvania referitor la evolutia pontei matcii in ultimii 10 ani, indica cererea crescuta pentru produse noi, de stimulare, cu rol in cresterea pontei matcii.  Scopul proiectului este crearea unui -model experimental- solutie nutritiva si de stimulare pentru albine. Prin mecanisme fiziologice cunoscute, aceasta solutie le va ajuta pe albine sa produca mai mult laptisor de matca si in final sa creeze premisele dezvoltarii unei matci viguroase, cu ponta crescuta. Obiectivul proiectului se va realiza prin următoarele activităţi CDI:

1. Sinteza in laborator a unor componente feromonale identificate ca fiind emise de matca, trantor si puiet,  respectiv

2. Prepararea unor solutii nutritive cu componente feromonale care vor fi testate in scopul evaluarii activitatii biologice. Echipa furnizorului de cercetare are expertiza necesara prepararii feromonilor dobandita in cercetarile ultimilor 20 de ani, fiind unic producator de feromoni in Romania. Original in produsul nou, propus pentru preparare, este cocktailul feromonal care creste eficienta solutiei nutritive. Modelul experimental, cu grad ridicat de inovare, furnizat de cercetatori, oferă beneficiarului posibilitatea de a dispune de un produs superior calitativ faţă de cele existente pe piaţă, eficient în dezvoltarea fermelor apicole. Prin achizitionarea acestor sevicii de cercetare, firma devine mai competitivă punând pe piaţă un produs nou la un preţ accesibil pentru puterea de cumpărare a apicultorilor din România şi care răspunde necesităţilor din piaţă.

Obiectivul proiectului

Prin activitatea de cercetare-dezvoltare proprie unitatii de CD, va fi realizat un model experimental de solutie nutritivă şi de stimulare pentru albine. Agentul economic va fi asistat în achiziţionarea tehnologiei de obţinere a acestui produs inovativ şi destinat comercializării către fermele apicole. Obiectivul proiectului se va realiza prin următoarele 2 activităţi CDI: 

1.  Identificarea şi sinteza de feromoni. În laboratorul de chimie vor fi identificate şi preparate structurile chimice feromonale şi 

2. Configurarea soluţiei nutritiv-feromonale APISTIMBEES. Vor fi elaborate variante de compoziţii chimice ce urmează să fie testate împreună ca soluţii nutritive şi de stimulare.  Vor fi obţinute şi propuse spre testare  mai multe rapoarte compoziţionale pentru nutrienţi şi cocktailuri feromonale şi se va evalua activitatea biologica

Rezultate estimate

Furnizorul de cercetare va  realiza un model experimental -soluţie nutritivă şi de stimulare pentru albine- Apistimbees.

Modelul experimental furnizat de Institutul de cercetări al UBB, cu grad ridicat de inovare, oferă beneficiarului posibilitatea de a dispune de un produs superior calitativ faţă de cele existente pe piaţă, eficient în dezvoltarea fermelor apicole 

Durata proiectului: 6 luni: 25.07.2017 – 31.12.2017

Bugetul proiectului:

VALOARE

Buget de stat credite bugetare (lei)

Etapa 1/2017

VALOARE

Buget de stat credite de angajament

(lei)

Etapa 1/2017

TOTAL VALOARE Buget de stat

(lei)

Etapa 1/2017

VALOARE

Cofinantare

(lei)

Etapa 1/2017VALOARE totala

Buget de stat si Cofinatare

(lei)

An 2017

30800

13200

44000

6000

50000

Raport de impact la 12 luni de la finalizarea proiectului

Componenta de stimulare

Aplicarea componentei de stimulare

Componenta nutritivă

Aplicarea componentei de nutriţie

Produsul- obţinut în urma derulării proiectului este destinat domeniului Apicultură şi intervine în compensarea pierderilor masive de albine prin configurarea unei soluţii nutritive şi de stimulare pentru albine care duce la creşterea pontei mătcii. Produsul include componenta proteică – responsabilă de nutriţie şi componenta de stimulare a glandelor hipofaringeale şi mandibulare a albinelor prin compuşi semiochimici